ČSN EN 933-2 (721184)

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

ČSN EN 933-2 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 2. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část evropské normy stanovuje jmenovité velikosti a tvar otvorů zkušebních sít pro zkoušení kameniva z kovové tkaniny a děrovaného plechu. Používá se pro kamenivo přírodní nebo umělé včetně pórovitého kameniva.

Označení ČSN EN 933-2 (721184)
Katalogové číslo 21299
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963212999
Změny a opravy Z1 12.97t, UR 4.98
Norma je platná do 1. 2. 2021
a bude nahrazena ČSN EN 933-2 (721184)
Tato norma nahradila ČSN 72 1183 (721183) z prosince 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 933-1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

ČSN EN 933-10 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

ČSN EN 933-11 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

ČSN EN 933-3 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

ČSN EN 933-4 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

ČSN EN 933-5 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-6 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

ČSN EN 933-7 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-8 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

ČSN EN 933-9 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří