ČSN 34 3109 (343109) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje podmínky pro obsluhu a práci na trakčním vedení a v jeho blízkosti na tratích celostátních a regionálních železničních drah a vlečkách, elektrizovaných stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 1,5 kV a 3 kV nebo jednofázovou trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz.

Označení ČSN 34 3109 (343109)
Katalogové číslo 26607
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963266077
Změny a opravy Z1 11.03t
Norma byla zrušena k 31. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN 50110-1 (343100)
Tato norma nahradila ČSN 34 3109 (343109) z září 1973
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 31 09
  • ČSN 343109
  • ČSN 34 31 09 : 1997
  • ČSN 343109:1997
  • ČSN 34 3109:1997