ČSN EN ISO 10308 (038154) Zrušená norma

Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10308:1997. Evropská norma EN ISO 10308:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10308:1995 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma shrnuje publikované metody zviditelnění pórů (viz /ČSN/ ISO 2080) a nespojitostí v povlacích hliníku, anodicky oxidovaného hliníku, mosazi,kadmia, chromu, kobaltu, mědi, zlata, india, olova, niklu, v povlacích nikl-bór, nikl-kobalt, nikl-železo, nikl-fosfor, v povlacích palladia, platiny, ve smaltových povlacích, v povlacích rhodia, stříbra, cínu, v povlacích cín-olovo, cín-nikl, cín-zinek, v povlacích zinku a chromátových nebo fosfátových konverzních povlacích (včetně přidaných organických povlaků), na hliníku, beryliovém bronzu, mosazi, mědi, železe, kovaru (NiFeCo), hořčíku, niklu, Ni-B, Ni-P, fosforovém bronzu, stříbře, oceli, Sn-Ni a na slitinách zinku. Zkoušky shrnuté v této normě jsou navrženy tak, aby v nespojitostech došlo k reakci s odkrytým podkladem, při čemž vzniknou pozorovatelné zplodiny. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata, kapitolu 5 - Společné rysy zkoušek pórovitosti, kapitolu 6 - Vzorky, kapitolu 7 - Jednotlivé zkoušky pórovitosti a konečně normativní Přílohu A, informativní přílohu B, C, D, E, F a G a normativní přílohu ZA. Za pozornost stojí právě přílohy, především F, která obsahuje abecední seznam zkoušek podle podkladu a povrchů. Ve výčtu zkoušek jsou v čl.7.7 uvedeny elektrografické zkoušky, u nichž je uvedena u varianty A (akrylamidová elektrografie) tato Výstraha: Bylo prokázáno, že akrylamid je neurotoxický a karcinogenní; při jeho používání je nutné zachovávat mimořádnou opatrnost. ČSN EN ISO 10308 (03 8154) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 03 8154 z 13.2.1962.

Označení ČSN EN ISO 10308 (038154)
Katalogové číslo 51289
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963512891
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 10308 (038154)
Tato norma nahradila ČSN 03 8154 (038154) z června 1962
Dostupnost skladem (tisk na počkání)