ČSN EN 61036 (356112) Zrušená norma

Střídavé statické činné elektroměry (třída 1 a 2)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma platí pouze pro nově vyrobené statické činné (watthodinové) elektroměry třídy přesnosti 1 a 2 určené pro měření střídavého činného výkonu o kmitočtu v rozsahu 45 až 65 Hz a to pouze pro jejich typové zkoušky. Platí pouze pro statické činné elektroměry pro vnitřní a venkovní použití, které se skládají z měřicího prvku a registru(ů) zapozdřeného společně v pouzdru elektroměru. Aplikuje se rovněž na indikátor(y) provozu a zkušební výstup(y).
Neaplikuje se na: a) činné elektroměry, kde napětí na připojovacích svorkách přesahuje 600 V (sdružené napětí u elektroměrů pro vícefázové systémy);
b) přenosné elektroměry;
c) datová rozhraní k registru elektroměru.

Tato norma se aplikuje pouze na měřicí část a to v případech, kdy displej a/nebo paměť(i) je/jsou externí nebo kdy jsou v pouzdru elektroměru zapouzdřeny jiné prvky (jako např. měřiče maxima, soupravy na impulzní měření, spínací hodiny nebo dálkové ovládání atd.).
Tato norma nekryje přejímací zkoušky ani zkoušky konformity (obě tyto zkoušky jsou spojeny s právními požadavky různých zemí a proto by mohly být řešeny pouze částečně). Pokud jde o přejímací zkoušky, základní vodítko je uvedeno v IEC 514.
Norma rovněž nekryje hlediska spolehlivosti, neboť není k dispozici žádný krátkodobý zkušební postup umožňující uspokojivé prověření tohoto požadavku, který by byl vhodný pro typovou zkoušku.


Anotace k ČSN EN 61036:1996/A1:2000

Norma pro typové zkoušky "standardních" statických činných elektroměrů třídy přesnosti 1 a 2 používaných v masovém měřítku ve vnitřním nebo venkovním prostředí a určených pro měření střídavého činného výkonu o kmitočtu 45 až 65 Hz.

Označení ČSN EN 61036 (356112)
Katalogové číslo 51324
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963513249
Změny a opravy A1 5.01t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 62053-21 (356132)
Tato norma nahradila ČSN EN 61036 (356112) z prosince 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)