ČSN EN 60216-3-2 (346416) Zrušená norma

Pokyny ke stanovení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti - Oddíl 2: Výpočet pro neúplná data: výsledky zkoušek prahové hodnoty až do mediánu a včetně mediánu času do dosažení koncového kritéria (stejné zkušební skupiny)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy IEC 216 určuje předpisy pro výpočty charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti z dat, získaných podle IEC 216-1 a 216-2. Oddíl 1 uvádí hlavní schéma postupu výpočtů pro úplná normálně rozložená data ve shodě se statistickými metodami uvedenými v IEC 493-1, na které je odkaz v matemetických podrobnostech. Oddíl 3 uvádí postup výpočtů pro neúplná data ze skupin stejného významu, kde výsledky jsou dostupné až k mediánu času do dosažení koncového kritéria. V přílohách je uveden příklad, počítačový program v BASICu a odpovídající statistické tabulky.

Označení ČSN EN 60216-3-2 (346416)
Katalogové číslo 26215
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963262154
Norma byla zrušena k 1. 1. 2003
a nahrazena ČSN EN 60216-3 (346416)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

ČSN EN 60216-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

ČSN EN 60216-4-1 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

ČSN EN 60216-4-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

ČSN EN 60216-4-3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

ČSN EN 60216-8 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů