ČSN IEC 300-3-4 (010690) Zrušená norma

Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití - Oddíl 4: Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

ČSN IEC 300-3-4 Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití - Oddíl 4: Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V tomto oddílu IEC 300 jsou uvedeny pokyny pro specifikování požadovaných ukazatelů spolehlivosti ve specifikacích výrobků a zařízení spolu se specifikacemi postupů a kritérií ověřování.
Tyto pokyny zahrnují:
- rady týkající se specifikování kvantitativních i kvalitativních požadavků na bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost;
- rady zákazníkům užívajícím výrobek, které jim pomáhají zajistit, že dodavatelé splní specifikované požadavky;
- rady dodavatelům, které jim pomáhají splnit požadavky zákazníka.

POZNÁMKY
Záměrem této normy není poskytnout směrnice pro management programů bezporuchovosti a udržovatelnosti nebo pro různé činnosti nezbytné ke splnění stanovených požadavků na bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost. Takové obecné směrnice jsou uvedeny v jiných částech IEC 300. V tomto pokynu se neuvažují specifikace bezpečnosti.
Směrnice pro začlenění kapitol o bezporuchovosti do specifikací pro součástky (nebo díly) elektronických zařízení jsou uvedeny v IEC 409. Směrnice pro prezentaci údajů o bezporuchovosti elektronických součástek se nacházejí v IEC 319.

Označení ČSN IEC 300-3-4 (010690)
Katalogové číslo 26676
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963266763
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

ČSN EN 60300-3-11 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-14 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-15 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

ČSN EN 60300-3-16 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-4 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

ČSN IEC 60300-3-1 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

ČSN IEC 60300-3-10 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

ČSN IEC 60300-3-5 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů