ČSN ISO 4706 (078517) Zrušená norma

Znovuplnitelné ocelové svařované láhve na plyny

ČSN ISO 4706 Znovuplnitelné ocelové svařované láhve na plyny
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4706:1989. Mezinárodní norma ISO 4706:1989 má status české technické normy. Stanovuje minimální rozsah požadavků na určitá hlediska týkající se materiálu, návrhu, konstrukce a provedení, technologických postupů a zkoušení při výrobě znovuplnitelných ocelových svařovaných láhví na plyny s vodním objemem nejméně 1 l a nejvýše 150 l, u nichž zkušební přetlak nepřevyšuje hodnotu 75 bar, které jsou použitelné pro stlačené, zkapalnitelné anebo rozpuštěné plyny a které jsou vystaveny účinkům teplot okolního prostředí. Skládá se z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy a oblast využití, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Termíny a definice, značky, názvy a jednotky veličin, kapitola 4 - Materiály, kapitola 5 - Návrh, kapitola 6 - Konstrukce a provedení, kapitola 7 - Zkouška prozářením (rentgenovými paprsky), kapitola 8 - Přejímací zkoušky (dávky láhví), kapitola 9 - Postup přejímacích zkoušek, kapitola 10 - Označování, kapitola 11 - Osvědčení. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní), Přílohu B (informativní) a Národní přílohu NA (informativní). Tato národní příloha obsahuje doplňující informace, vztahující se k plynům, plnění, popř. vyprazdňování, periodickému zkoušení, skladování a dopravě láhví, používaných v ČR. ČSN ISO 4706 (07 8517) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN ISO 4706 (078517)
Katalogové číslo 26541
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963265414
Norma byla zrušena k 1. 12. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)