ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Zrušená norma

Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání

ČSN EN ISO 10209-2 Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10209-2:1994. Evropská norma EN ISO 10209-2:1994 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10209-2:1993 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato druhá část normy (ČSN EN) ISO 10209 stanoví a definuje termíny vztahující se k metodám promítání užívaných ve výkresové dokumentaci ve všech oborech. Norma ještě obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny vztahující se k metodám promítání, a konečně normativní Přílohu A a abecední rejstřík. Česky a anglicky je uvedeno názvosloví. Česky a anglicky je definováno cca 60 hesel. ČSN EN ISO 10209-2 (01 3101) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 01 3101 Část 1 z 20.11.1984.

Označení ČSN EN ISO 10209-2 (013101)
Katalogové číslo 26595
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963265957
Změny a opravy opr. 1.98
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 10209 (013101)
Tato norma nahradila ČSN 01 3101-1 (013101) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10209 (013101)
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci