ČSN EN 50130-4 (334590) Zrušená norma

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 50130-4:1995. Tato norma skupiny výrobků elektromagnetické kompatibility se používá, pokud jde o požadavky na odolnost, pro komponenty dále uvedených poplachových systémů, určených pro použití uvnitř a v okolí budov, v prostředí obytných, obchodních, lehkého průmyslu a průmyslových: - Elektrické zabezpečovací systémy, - Poplachové systémy tísňové, - Elektrická požární signalizace, - Systémy přivolání pomoci, - Uzavřené televizní okruhy pro zabezpečovací účely, - Systémy kontroly vstupů pro zabezpečovací účely. Tato norma nespecifikuje požadavky na základní bezpečnost, jako je ochrana před úrazy elektrickým proudem, provoz v nebezpečném prostředí, izolační pevnost a související zkoušky elektrické pevnosti. Tato norma se nezabývá požadavky na elektromagnetické vyzařování. Ty jsou uvedeny v jiných souvisejících normách. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a zkratky, kapitolu 4 - Provádění zkoušek, kapitolu 5 - Podmínky zkoušek, kapitolu 6 - Funkční zkouška, kapitolu 7 - Změny síťového napájecího napětí, kapitolu 8 - Poklesy a krátkodobá přerušení síťového napájecího napětí, kapitolu 9 - Elektrostatický výboj, kapitolu 10 - Vysokofrekvenční elektromagnetické pole, kapitolu 11 - Rušení indukované vysokofrekvenčními poli, kapitolu 12 - Rychlé přechodové děje a kapitolu 13 - Rázový impuls. ČSN EN 50130-4 (33 4590) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 50130-4 (334590)
Katalogové číslo 50789
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963507897
Změny a opravy A1 12.99t, A2 8.03t, Z1 5.12t
Norma byla zrušena k 13. 6. 2014
a nahrazena ČSN EN 50130-4 ed. 2 (334590)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50130-4 ed. 2 (334590)
Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

ČSN EN 50130-5 ed. 2 (334590)
Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí