ČSN EN 60519-3 (335002) Zrušená norma

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na indukční a kondukční ohřívací zařízení a indukční tavicí zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60519-3:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 519-3:1988 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tuto třetí část normy je nutno používat společně s IEC 519-1. Sestává se z: - všeobecné části zahrnující společné požadavky jak pro indukční a kondukční ohřívací zařízení, tak pro indukční tavicí zařízení, - dvou oddílů A a B, které obsahují každý z těchto druhů zařízení. Norma platí pro: zařízení pro indukční a kondukční ohřev pevných látek s nízkým, středním a vysokým kmitočtem (u kondukčního ohřevu je zahrnuto i použití stejnosměrného proudu), - zařízení pro indukční tavení, udržování a předehřívání při nízkém, středním a vysokém kmitočtu, - části dopravního nebo manipulačního ústrojí elektrotepelných zařízení ovlivňované ohřívací částí zařízení. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Induktor, kapitolu 4 - Kondenzátory, kapitolu 5 - Zdroje síťového kmitočtu, kapitolu 6 - Rotační měniče kmitočtu, kapitolu 7 - Statické měniče kmitočtu, kapitolu 8 - Feromagnetické násobiče kmitočtu, kapitolu 9 - Spínací zařízení, kapitolu 10 - Kabely, vodiče a připojnice (sběrnice), kapitolu 11 - Kapalinové chlazení, kapitolu 12 - Výkonnostní štítek, kapitolu 13 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, kapitolu 14 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 15 - Rádiové rušení. Dále norma obsahuje oddíl A - Zvláštní požadavky na indukční a kondukční elektrotepelná zařízení a oddíl B - Zvláštní požadavky na indukční tavicí zařízení. Konečně obsahuje normativní Přílohu A - Přípustné dotykové napětí v závislosti na čase a normativní Přílohu ZA - Mezinárodní publikace uvedené v této normě a příslušné evropské normy. Norma se sice podrobně zabývá prevencí úrazu elektrickým proudem, nezabývá se však přímo možnými negativními účinky elektromagnetických polí a záření. ČSN EN 60519-3 (33 5002) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 60519-3 (335002)
Katalogové číslo 22511
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963225111
Změny a opravy Z1 1.06t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

ČSN EN 60519-8 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece