ČSN ISO 11178 (580521)

Badyán (Illicium verum Hook.f.) - Specifikace

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11178:1995. Mezinárodní norma ISO 11178:1995 má status české technické normy. Tato norma specifikuje požadavky na sušené plody badyáníku pravého (IIIicium verum Hook.f.). Doporučení týkající se podmínek skladování a přepravy jsou uvedena v příloze B. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Popis, kapitola 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Odběr vzorků, kapitolu 6 - Metody zkoušení, kapitolu 7 - Balení a označování, normativní Přílohu A, a - jak již uvedeno - informativní Přílohu B, dále ještě Přílohu C. V kapitole 4 uvedené požadavky se nevztahují na obsah cizorodých látek, které nejsou uvedeny ani v tabelárně zpracovaných znacích jakosti. Výslovně je v čl.4.7 uvedeno, že "badyán musí odpovídat požadavkům v tabulce." Tato tabulka ale neobsahuje údaje o toxických (cizorodých) látkách, ale pouze o obsahu popela a silic. Norma nicméně stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 11178 (58 0521) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila příslušné údaje v článcích 1. h) a 7 a v tabulkách 9 a 19 ČSN 58 0510 z 16.11.1966.

Označení ČSN ISO 11178 (580521)
Katalogové číslo 50738
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963507385
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 178
  • ČSN ISO 11178:1997
  • ČSN ISO 11 178:1997