1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60400 (360381) Zrušená norma

Objímky pro zářivky a pro startéry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60400:1996 včetně opravy z července 1996. Evropská normy EN 60400:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 400:1996 byl schválen CENELEC jako změna evropské normy bez jakýchkoliv modifikací. Za pozornost stojí tato část Národní předmluvy: Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60400 + A1 + A2 (36 0381) z května 1997, pro výrobky, která vyhovovaly EN 60400:1992 a jejím změnám A1:1994 a A2:1995 před datem 1.4.1997 podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu, a to pro výrobu až do 1.4. 2002. Tato norma stanovuje technické a rozměrové požadavky na objímky pro zářivky a na objímky pro startéry jakož i metody zkoušek na zjištění bezpečnosti a uložení světelných zdrojů a startérů do objímek. Platí pro samostatné objímky a pro vestavné objímky používané pro zářivky, s paticemi uvedenými v příloze A, a pro samostatné objímky a vestavné objímky pro startéry, které se používají se startéry podle IEC 155 v obvodech střídavého proudu, v nichž efektivní hodnota provozního napětí nepřevyšuje 1 000 V. Tato norma platí i pro objímky pro jednopaticové zářivky spojené s vnějším pláštěm a čepičkou (například na zářivky s paticí G23 a G24) podobné objímkám s Edisonovým závitem. Tyto objímky se dále zkoušejí podle následujících článků IEC 238: 8.4, 8.5, 8.6, 9.3, 10.7, 11, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 13, 15.3, 15.4, 15.5 a 15.9. Objímky konstruované s oblým závitem pro stínidlové kroužky, musí vyhovovat IEC 399. Norma se vztahuje i na kombinace objímek a startérů, jakož i na objímky nebo kombinace, které jsou zcela nebo částečně integrální částí svítidla. V odůvodněném rozsahu platí i na jiné objímky a startéry, než uvedené typy a na konektory pro zdroje světla. Rozsáhlá norma má 71 stran a doplňují ji tabulky s nákresy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecné požadavky, kapitolu 4 - Všeobecné podmínky zkoušek, kapitolu 5 - Elektrické jmenovité hodnoty, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Značení, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Svorky, kapitolu 10 - Konstrukce, kapitolu 11 - Odolnost proti prachu a vlhkosti, kapitolu 12 - Izolační odpor a elektrická pevnost, kapitolu 13 - Trvanlivost, kapitolu 14 - Mechanická pevnost, kapitolu 15 - Šrouby, části vedoucí proud a spoje, kapitolu 16 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, kapitolu 17 - Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům a kapitolu 18 - Odolnost proti nadměrnému vnitřnímu pnutí (koroznímu praskání) a proti korozi. Norma dále obsahuje normativní Přílohy A a B, informativní Přílohu C a normativní Přílohu ZA. Z 18 kapitol za pozornost stojí kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Hygienické požadavky (otázky) normalizovány nejsou. ČSN EN 60400 (36 0381) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 60400 (360381)
Katalogové číslo 22561
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963225616
Změny a opravy A1 7.98t, A2 1.99t, Z1 11.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)