ČSN ISO 10620 (580522)

Majoránka sušená (Origanum majorana L.) - Specifikace

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10620:1995. Mezinárodní norma ISO 10620:1995 má status české technické normy. Tato norma specifikuje požadavky na sušenou majoránku (Origanum majorana L.) drhnutou nebo ve svazcích. Doporučení týkající se podmínek skladování a přepravy jsou uvedena v příloze A. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Popis, kapitola 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Odběr vzorků, kapitolu 6 - Metody zkoušení, kapitolu 7 - Balení a označování a - jak již uvedeno - informativní Přílohu A. V kapitole 4 uvedené požadavky se nevztahují na obsah cizorodých látek, které nejsou uvedeny ani v tabelárně zpracovaných znacích jakosti. Výslovně je v čl.4.4 uvedeno, že "majoránka sušená musí odpovídat požadavkům v tabulce." Tato tabulka ale neobsahuje údaje o toxických (cizorodých) látkách, ale pouze o obsahu popela a silic. Norma nicméně stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 10620 (58 0522) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 58 0513 z 4.1.1988.

Označení ČSN ISO 10620 (580522)
Katalogové číslo 50585
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963505855
Tato norma nahradila ČSN 58 0513 (580513) z září 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 620
  • ČSN ISO 10620:1997
  • ČSN ISO 10 620:1997