1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 50085-1 (370010) Zrušená norma

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50085-1 Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50085-1:1997. Evropská norma EN 50085-1:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro umístění, a kde je to nutné, pro oddělení izolovaných vodičů, kabelů, šňůr a případně dalších elektrických zařízení v instalacích elektrických a/nebo komunikačních systémů do 1 000 V AC a/nebo 1 500 V DC. Tato norma neplatí pro trubkové systémy, systémy kabelových lávek, systémy kabelových žebříků, napájecí traťové systémy nebo zařízení, na něž se vztahují jiné normy. Tuto Část 1 je nutno používat v souvislosti s příslušnou Částí 2 pro zvláštní požadavky. (V květnu 1998 tato druhá část nebyla k dispozici.) Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné podmínky pro zkoušky, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Značení a dokumentace, kapitolu 8 - Rozměry, kapitolu 9 - Konstrukce, kapitolu 10 - Mechanické vlastnosti, kapitolu 11 - Elektrické vlastnosti, kapitolu 12 - tepelné vlastnosti, kapitolu 13 - Působení ohně, kapitolu 14 - Vnější vlivy, kapitolu 15 - Elektromagnetická kompatibilita a informativní Přílohy A a B. ČSN EN 50085-1 (37 0010) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 50085-1 (370010)
Katalogové číslo 22549
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963225494
Změny a opravy A1 8.99t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50085-1 ed. 2 (370010)
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50085-2-1 (370010)
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy

ČSN EN 50085-2-2 (370010)
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu

ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 (370010)
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních

ČSN EN 50085-2-4 (370010)
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly