ČSN P ENV 1993-1-3 (731402) Zrušená norma

Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1993-1-3:1995. Předběžná evropská norma ENV 1993-1-3:1995 má status české předběžné normy. Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1993-1-3 (Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV 1993-1-3 pro návrh konstrukcí stavěných v České republice. Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověřování při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům se zasílají Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 00 Praha 5. Tato předběžná ČSN je rovněž určena pro ověřování a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1402. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Komise Evropského společenství (CEC) dala podnět k tvorbě souboru harmonizovaných technických pravidel pro navrhování pozemních a inženýrských staveb, která mají nejprve poskytovat alternativu k různým pravidlům používaným v některých členských státech, a která mají výhledově tato pravidla nahradit. Tato technická pravidla jsou známá jako "Eurokódy". Tato Část 1-3 ENV 1993 se týká návrhu ocelových konstrukcí zahrnujících za studena tvarované tenkostěnné prvky a plošné profily. Tato část tím zavádí dodatková ustanovení pro konstrukční použití tenkostěnných za studena tvarovaných výrobků vyrobených z povlečených nebo holých za teple nebo za studena válcovaných plechů či pásů. Předpokládá se, že tato část bude užívána pro návrh pozemních a inženýrských staveb spolu s ENV 1993-1-1. Tato nesmírně rozsáhlá norma (cca 140 stran) normalizuje zásady pro navrhování, použité materiály, modelování pro analýzu příčného řezu, únosnost příčných řezů, vzpěrnou únosnost, spojky a spoje, navrhování s pomocí zkoušek a další. V informativní příloze A jsou zkušební postupy. K normě je připojen velký počet tabulek a obrázků (nákresů). ČSN P ENV 1993-1-3 (73 1402) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN P ENV 1993-1-3 (731402)
Katalogové číslo 50594
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 142 stran formátu A4
EAN kód 8590963505947
Změny a opravy opr. 2.98, Z1 10.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1993-1-3 (731401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)