ČSN ISO 5667-12 (757051) Zrušená norma

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 12: Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů

ČSN ISO 5667-12 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 12: Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s mezinárodní normou ISO 5667-12:1995. Mezinárodní norma ISO 5667-12:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 5667 pod souhrnným názvem Jakost vod - Odběr vzorků sestává z těchto částí: část 1 - Pokyny pro návrh programu odběru vzorků, část 2 - Pokyny pro způsoby odběru vzorků, část 3 - Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi, část 4 - Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží, část 5 - Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů, část 6 - Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků, část 7 - Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v tepelné technice, část 8 - Pokyny pro odběr vzorků srážek, část 9 - Pokyny pro odběr vzorků mořské vody, část 10 - Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod, část 11 - Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod, část 12 - Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů, část 13 - Pokyny pro odběr vzorků splaškových vod, vodárenských a podobných kalů, část 14 - Pokyny ke sledování jakosti vzorkovacích postupů, část 15 - Pokyn ke konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu. V této dvanácté části normy jsou uvedeny pokyny k odběru vzorků látek vzniklých sedimentací, a to ve vnitrozemských řekách a potocích, v jezerech a podobných vodních útvarech se zpomaleným průtokem a v estuáriích a přístavních plochách. Čistírenské kaly průmyslových a splaškových odpadních vod, paleolimnologické vzorkování a sedimenty na volném moři nespadají do rámce této části normy, přestože některé způsoby odběru by bylo možno použít i tam. Odběr vzorků zejména k měření sedimentační rychlosti jako jiných měřítek transportu a pro podrobné studium vrstvení rovněž do této části (ČSN) ISO 5667 nepatří. Předmětem zkoumání je popisné mapování určité plochy, pravidelné sledování upevněných návěstidel, jako jsou bóje, průzkum jakosti materiálu ukládaného plovoucími rypadly a základní výzkum. Tato dvanáctá část normy se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Termíny a definice, kapitola 4 - Zařízení k odběru vzorků, kapitola 5 - Postup odběru vzorků, kapitola 6 - Směsné vzorky, kapitola 7 - Skladování, doprava a stabilizace vzorků, kapitola 8 - Bezpečnost, kapitola 9 - Statistické úvahy k odběru vzorků, kapitola 10 - Identifikace vzorků a protokol. Konečně obsahuje Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M (informativní) a Národní přílohu NA, která obsahuje přístroje a nářadí používané v ČR pro odběr vzorků kalů. ČSN ISO 5667-12 (75 7051) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN ISO 5667-12 (757051)
Katalogové číslo 26504
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963265049
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN ISO 5667-12 (757051)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 5667-20 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

ČSN ISO 5667-21 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

ČSN ISO 5667-22 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

ČSN ISO 5667-24 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

ČSN ISO 5667-4 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-5 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

ČSN ISO 5667-7 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

ČSN ISO 5667-8 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek