1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 7570 - Jakost vod. Odběr vzorků

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN P ISO/TS 13530 (757010) - únor 2010

Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - září 2017 aktuální vydání

Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod

440 Kč

ČSN EN 16493 (757012) - březen 2015

Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů

230 Kč

ČSN EN 16164 (757013) - srpen 2013

Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů

230 Kč

ČSN ISO 29201 (757014) - leden 2013

Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod

550 Kč

ČSN EN ISO 13843 (757015) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod

570 Kč

ČSN EN 14996 (757016) - leden 2007

Jakost vod - Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 17994 (757017) - srpen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami

340 Kč

ČSN P ISO/TS 20281 (757018) - červenec 2008

Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů

1 690 Kč

ČSN EN 16101 (757019) - duben 2013

Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení

230 Kč

ČSN EN 16260 (757020) - duben 2013

Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI 75 7021 (757021) - leden 2014

Kvalita vod - Metoda přídavků standardu

190 Kč

ČSN ISO 8466-1 (757031) - březen 1994

Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

230 Kč

ČSN ISO 8466-2 (757031) - leden 2003 aktuální vydání

Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně

230 Kč

ČSN ISO 11352 (757032) - září 2018

Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - srpen 2007

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

350 Kč

ČSN EN ISO 5667-13 (757051) - listopad 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-14 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

350 Kč

ČSN EN ISO 5667-15 (757051) - březen 2010

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

230 Kč

ČSN EN ISO 5667-16 (757051) - listopad 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-19 (757051) - leden 2005

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-23 (757051) - září 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - leden 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

550 Kč

ČSN EN ISO 5667-6 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.20t

415 Kč

ČSN ISO 5667-10 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

262 Kč

ČSN ISO 5667-11 (757051) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

350 Kč

ČSN ISO 5667-12 (757051) - srpen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

550 Kč

ČSN ISO 5667-17 (757051) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

350 Kč

ČSN ISO 5667-20 (757051) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

440 Kč

ČSN ISO 5667-21 (757051) - srpen 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

230 Kč

ČSN ISO 5667-22 (757051) - červen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - září 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

590 Kč

ČSN ISO 5667-4 (757051) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

350 Kč

ČSN ISO 5667-5 (757051) - květen 2008 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

230 Kč

ČSN ISO 5667-7 (757051) - únor 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

340 Kč

ČSN ISO 5667-8 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek

230 Kč

TNV 75 7055 (757055) - únor 2009

Jakost vod - Odběr vzorků - Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)

193 Kč

ČSN EN 17075 (757060) - srpen 2019

Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč