ČSN P ENV 500-6 (278311) Zrušená norma

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 500-6:1995. Tato předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete do 31.3.1998 Českému normalizačnímu institutu, V Botanice 4, 150 21 Praha 5 - Smíchov. (ČSN) EN 500 se skládá z následujících částí: 1 - Společné požadavky, 2 - Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek, 3 - Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy, 4 - Specifické požadavky na stroje pro zhutňování, 5 - Specifické požadavky na řezače spár, 6 - Specifické požadavky na finišery na vozovky. Tato šestá část (ČSN) EN 500 obsahuje další požadavky doplňující požadavky uvedené v (ČSN) EN 500-1:1995 "Společné požadavky". Číslování kapitol a článků v této předběžné normě je stejné jako v (ČSN) EN 500-1:1995. Tato šestá část normy specifikuje bezpečnostní požadavky pro finišery na vozovky, které jsou definovány v kapitole 3, a jsou zde řešena významná rizika vztahující se na finišery na vozovky, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Norma dále obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky, kapitolu 6 - Návod k používání, kapitolu 7 - Značení a kapitolu 8 - Ověřování bezpečnostních požadavků/ opatření. Normalizovány jsou jen velmi malé odchylky v kapitole bezpečnostní požadavky. U ostatních kapitol (seznam rizik, návod k používání, značení a ověřování bezpečnostních požadavků) se odkazuje na kmenovou (ČSN) EN 500-1. ČSN ENV 500-6 (27 8311) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN P ENV 500-6 (278311)
Katalogové číslo 26352
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963263526
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 500-6 (278311)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 500-1 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 500-2 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

ČSN EN 500-3 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

ČSN EN 500-4 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

ČSN EN 500-6 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky