ČSN EN 932-3 (721186)

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

ČSN EN 932-3 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 295 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 932-3:1996. Evropská norma EN 932-3:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí základní postup pro petrografické zkoumání kameniva za účelem všeobecné klasifikace. Postup není vhodný pro podrobné petrografické studie pro zvláštní konečné použití kameniva. Tato evropská norma se zabývá pouze přírodním kamenivem, pískem a štěrkem nebo drceným kamenivem včetně jejich hornin daného ložiska. ČSN EN 932-3 (72 1186) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 932-3 (721186)
Katalogové číslo 26529
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963265292
Změny a opravy A1 10.04t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 932-1 (721185)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

ČSN EN 932-2 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

ČSN EN 932-5 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

ČSN EN 932-6 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti