ČSN EN 932-1 (721185)

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 932-1:1996. Evropská norma EN 932-1:1996 má status české technické normy. Tato první část (ČSN) EN 932 uvádí metody odběru vzorků kameniva z dodávek, z přípravného a výrobního zařízení i ze skládek. Účelem odběru vzorku je získat souhrnný vzorek, který je reprezentativní a vyjadřuje průměrné vlastnosti dávky. Metody uvedené v této normě jsou také vhodné pro odběr dílčích vzorků, které se mohou zkoušet samostatně. Metody pro zmenšování vzorků jsou také uvedeny. Metody uvedené v této evropské normě jsou založeny na ručním odběru. Mohou se také použít mechanické nebo automatické způsoby odběru a zmenšování vzorků. Kritéria pro návrh a posouzení těchto zařízení jsou uvedena v příloze A. Metody uvedené v této evropské normě platí pro stavebnictví. ČSN EN 932-1 (72 1185) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 72 1185 z 8.10.1987.

Označení ČSN EN 932-1 (721185)
Katalogové číslo 26528
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963265285
Změny a opravy UR 4.98, Z1 11.01t
Tato norma nahradila ČSN 72 1185 (721185) z června 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 932-2 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

Další příbuzné normy

ČSN EN 932-3 (721186)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

ČSN EN 932-2 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

ČSN EN 932-5 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

ČSN EN 932-6 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti