ČSN ISO 2254 (580525) Zrušená norma

Hřebíček celý a mletý (práškový) - Specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2254:1980. Mezinárodní norma ISO 2254:1980 má status české technické normy. Tato norma specifikuje požadavky na hřebíček (Eugenia caryophyllus (C. Sprengel) Bullock et Harrison) celý a mletý. Doporučení týkající se podmínek skladování a přepravy jsou uvedena v příloze A. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Odběr vzorků, kapitolu 6 - Metody zkoušení, kapitolu 7 - Balení a označování a - jak již uvedeno - informativní Přílohu A. V kapitole 4 uvedené požadavky se nevztahují na obsah cizorodých látek, které nejsou uvedeny ani v tabelárně zpracovaných znacích jakosti. Výslovně je uvedeno, že "limity toxických látek budou doplněny dodatečně, v souladu s rozhodnutím komise FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS". Norma tedy nicméně stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 2254 ( 58 0525) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila článek 1.g, tabulka 8 a příslušné údaje v tabulkách 19 a 20 ČSN 58 0510 z 16.11.1966.

Označení ČSN ISO 2254 (580525)
Katalogové číslo 50740
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963507408
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)