ČSN EN 1032 (011425) Zrušená norma

Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty celkových vibrací - Všeobecně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1032:1996. Evropská norma EN 1032:1996 má status české technické normy. Expozice vibracím na mobilních strojích může narušovat pohodlí, pracovní výkonnost a za jistých okolností bezpečnost a zdraví. Článek 3.6.3a přílohy I (viz EN 192-2) Směrnice o strojních zařízeních 89/392/EHS se zapracovanými změnami podle směrnice 91/368/EHS stanoví, že velikost vibrací generovaných mobilními stroji se musí uvádět v příslušných návodech k použití ve tvaru vážených efektivních hodnot zrychlení. Tato evropská norma stanoví hodnocení emise vibrací na místě obsluhy při zkoušení a provozu mobilních strojů. Je určena k použití při definování velikostí celkových vibrací přenášených z opěrných povrchů na lidské tělo v kmitočtovém rozsahu 1 Hz až 80 Hz. V souladu s touto normou se jako hodnoty reprezentující vibrace určují efektivní hodnoty. Tato evropská norma uvádí požadavky na zkušební předpisy pro vibrace, které musí být zahrnuty v příslušných normách pro stroje včetně podmínek, za kterých se měří (např. provozní podmínky). Tato evropská norma platí pro polohy vstoje a vsedě. Vztahuje se na všechny mobilní stroje produkující periodické nebo náhodné vibrace s přechodovými ději nebo bez nich. Norma se zabývá pouze přímočarými vibracemi. Tato evropská norma má zajistit shodu a slučitelnost metod zkoušení a hodnocení. Neuvádí limity ani doporučené hodnoty vibrací. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Charakterizování vibrací, kapitolu 5 - Požadavky na měřicí přístroje, kapitolu 6 - Směry měření, kapitolu 7 - Provozní a zkušební podmínky stroje, kapitolu 8 - Měření a analýza vibrací, kapitolu 9 - Protokol o měření a informativní Přílohy A, B, C a D. ČSN EN 1032 (01 1425) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 1032 (011425)
Katalogové číslo 50918
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963509181
Změny a opravy A1 7.99t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN EN 1032 (011425)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)