ČSN EN 61307 (361155) Zrušená norma

Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 61307:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1307:1994 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma platí pro průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení, používaná pro tepelné zpracování zátěží obsahujících vodu nebo vlhkost, např. pro ohřev nebo sušení částečně vodivých nebo nevodivých materiálů jako dřeva, textilií, papíru, potravin atd. v normální i ochranné atmosféře při použití např. inertního plynu nebo vakua. Pro ostatní druhy zátěží (např. plastů) se zkušební metody připravují. Tato norma se vztahuje na mikrovlnné výkonové generátory v rozsahu kmitočtů od 300 MHz do 6 GHz a zahrnuje montáž elektrických a mechanických zařízení určených pro přenos mikrovlnné energie do zpracovávaných materiálů. Norma obsahuje tři oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, který obsahuje Normativní odkazy a Definice, oddíl 2 - Zkoušky a oddíl 3 - Zkušební požadavky, dále normativní Přílohu ZA. Problematiku ochrany zdraví v riziku elektromagnetického záření nebo polí norma neřeší. ČSN EN 61307 (36 1155) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 61307 (361155)
Katalogové číslo 51028
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963510286
Změny a opravy Z1 12.06t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2009
a nahrazena ČSN EN 61307 ed. 2 (361155)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)