1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 61307 ed. 2 (361155) Zrušená norma

Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se používá pro průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení a instalace používané pro tepelné zapracování zátěží obsahující vodu nebo vlhkost. Tyto aplikace zahrnují ohřev a sušení částečně vodivých nebo nevodivých materiálů jako dřeva, textilií, papíru, potravin atd. v normální i ochranné atmosféře při použití např. inertního plynu, vakua nebo ohřívaných materiálů, které reagují na projevy mikrovlnných tepelných efektů. Pro ostatní druhy zátěží (např. plastů) se zkušební metody připravují. Tato norma se vztahuje na mikrovlnná tepelná zařízení s kmitočtem v rozsahu od 300 MHz do 300 GHz. Tato norma se vztahuje na mikrovlnná tepelná zařízení, která normálně pracují za stanovených jmenovitých podmínek.Zařízení pracující v dolní části spektra mikrovlnných kmitočtů tzn. mezi 300 MHz a 600 MHz může používat elektronky nebo obdobné mikrovlnné zářiče. Jestliže systémy měření výstupního výkonu specifikované v této normě nemohou být použity pro zvláštní aplikace v uvedeném rozsahu kmitočtu, je pro tyto systémy aplikací použita IEC 61308. Hlavním účelem této normy je specifikace metod zkoušení průmyslových mikrovlnných tepelných instalací. Vzhledem k velké rozmanitosti využití aplikací mikrovlnných ohřevů by žádná hodnota výstupního výkonu zjištěná těmito zkouškami neměla být považována za představitele velikosti výkonu spotřebovaného ohřevem jednotlivých produktů v mikrovlnném tepelném zařízení, ale v některých případech může být výstupní výkon použit jako určení účinnosti.

Označení ČSN EN 61307 ed. 2 (361155)
Katalogové číslo 77224
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2006
Datum účinnosti 1. 1. 2007
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963772240
Změny a opravy Z1 2.12t
Norma byla zrušena k 22. 6. 2014
a nahrazena ČSN EN 61307 ed. 3 (361155)
Tato norma nahradila ČSN EN 61307 (361155) z prosince 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61307 ed. 3 (361155)
Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu