ČSN ISO 6465 (580524) Zrušená norma

Kmín římský celý (Cuminum cyminum Linnaeus)- Specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6465:1984. Mezinárodní norma ISO 6465:1984 má status české technické normy. Tato norma specifikuje požadavky na celé plody, Cuminum cyminum Linnaeus pro potřeby velkoobchodu. Doporučení týkající se podmínek skladování a přepravy jsou uvedena v příloze A. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Požadavky, kapitolu 4 - Odběr vzorků, kapitolu 5 - Metody zkoušení, kapitolu 6 - Balení a označování a - jak již uvedeno - informativní Přílohu A. V kapitole 3 uvedené požadavky se nevztahují na obsah cizorodých látek, které nejsou uvedeny ani v tabelárně zpracovaných znacích jakosti. Výslovně je uvedeno, že "limity toxických látek budou doplněny dodatečně, v souladu s rozhodnutím komise FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS". Norma tedy nicméně stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 6465 (58 0524) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila údaje v článku 1.i), tabulce 11 a 19 ČSN 58 0510 z 16.11.1966.

Označení ČSN ISO 6465 (580524)
Katalogové číslo 50586
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963505862
Norma byla zrušena k 1. 1. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 6465 (580524)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)