ČSN EN 910 (051124) Zrušená norma

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky lámavosti

ČSN EN 910 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky lámavosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 910:1996. Evropská norma EN 910:1996 má status české technické normy. Tato norma stanovuje postup k provádění zkoušek lámavosti zkušebních tyčí, z lícní strany nebo ze strany kořene a příčných bočních zkoušek lámavosti, které jsou odebrány z tupých svarových spojů, tupých svarových spojů naplátovaných materiálů a naplátování bez tupého svaru tak, aby bylo možno stanovit jejich tažnost a/nebo výskyt vad na povrchu nebo v blízkosti povrchu spoje. Norma dále obsahuje tyto následující kapitoly: kapitolu 2 - Definice termínů, kapitolu 3 - Princip, kapitolu 4 - Symboly a jejich významy, kapitolu 5 - Odběr zkušebních tyčí, kapitolu 6 - Podmínky zkoušení, kapitolu 7 - Výsledek zkoušky, kapitolu 8 - Zkušební protokol a informativní Přílohu A (Zkušební protokol). Princip metody a postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 910 (05 1124) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 05 1124 z 17.2.1984.

Označení ČSN EN 910 (051124)
Katalogové číslo 50539
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963505398
Norma byla zrušena k 1. 11. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 5173 (051124)
Tato norma nahradila ČSN 05 1124 (051124) z prosince 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)