1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 50016 (330373) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení - Závěr s vnitřním přetlakem "p"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení elektrických zařízení a Ex součástí s vnitřním přetlakem a provětráváním, které tvoří závěr s vnitřním přetlakem, s typem ochrany "p", určeným pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par a mlhy a doplňuje EN 50014, jejíž ustanovení platí pro elektrická zařízení s vnitřním přetlakem a provětráváním, s typem ochrany proti výbuchu "p".
Platí pro elektrická zařízení a součástí skupiny I kategorie M2 a skupiny IIG kategorie 2, která používají techniku vnitřního přetlaku a provětrávání a obsahuje požadavky na konstrukci závěru a jeho příslušenství, včetně přívodního a výfukového potrubí pro ochranný plyn a na bezpečnostní ochranná opatření a zařízení nutná pro typ ochrany vnitřním přetlakem "p".
Norma uvádí požadavky na závěry s vnitřním přetlakem bez vnitřních zdrojů úniku a s vnitřními zdroji úniku, a pro závěry s vnitřním přetlakem, obsahující neomezený zdroj úniku hořlavých plynů a par pouze pro případy, kdy je neomezený zdroj úniku tvořen povrchem kapaliny.
Norma neobsahuje požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, v jejichž vnitřním systému s hořlavou látkou s omezenými nebo neomezenými úniky je: a) vzduch s obsahem kyslíku vyšším než normálně; nebo inertní plyn s obsahem kyslíku vyšším než 21 %.

Označení ČSN EN 50016 (330373)
Katalogové číslo 66998
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2003
Datum účinnosti 1. 5. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963669984
Změny a opravy Z1 4.05t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2007
a nahrazena ČSN EN 60079-2 (332320)
Tato norma nahradila ČSN EN 50016 (330373) z prosince 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)