ČSN EN 50016 (330373) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení - Závěr s vnitřním přetlakem "p"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

1.1 - Tato evropská norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení nevýbušných elektrických zařízení s typem ochrany závěr s vnitřním přetlakem "p". Tato evropská norma doplňuje EN 50014, jejíž ustanovení platí pro elektrická zařízení s typem ochrany proti výbuchu "p".
1.2 - Tato evropská norma obsahuje požadavky na konstrukci závěru a jeho příslušenství, včetně přívodního a výfukového potrubí pro ochranný plyn a na bezpečnostní ochranná opatření a zařízení nutná pro ochranu vnitřním přetlakem "p".
1.3 - Tato evropská norma uvádí požadavky na závěry s vnitřním přetlakem bez vnitřních zdrojů úniku a s vnitřními zdroji úniku, s výjimkami uvedenými v 1.5 a 1.6.
1.4 - Tato evropská norma uvádí požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, obsahující neomezený zdroj úniku hořlavých plynů a par pouze pro případy, kdy je neomezený zdroj úniku tvořen povrchem kapaliny.
1.5 - Tato evropská norma neobsahuje požadavky pro místnosti chráněné vnitřním přetlakem a pro analyzátorové domky.
1.6 - Tato evropská norma neobsahuje požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, v jejichž vnitřním systému s hořlavou látkou s omezenými nebo neomezenými úniku je:
a) vzduch s obsahem kyslíku vyšším než normálně; nebo
b) inertní plyn s obsahem kyslíku vyšším než 21%.
1.7 - V důsledku použitých bezpečnostních koeficientů pro tento typ ochrany proti výbuchu se předpokládá, že nejistota měření s přístroji dobré kvality, které jsou pravidelně kalibrovány, nemá žádný významnější nepříznivý vliv a nemusí se s ní počítat při měřeních nutných pro ověření, zda zařízení splňuje požadavky této normy.

Označení ČSN EN 50016 (330373)
Katalogové číslo 50542
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963505428
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003
a nahrazena ČSN EN 50016 (330373)
Tato norma nahradila ČSN EN 50016 (330373) z května 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)