ČSN EN 50016 (330373) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Závěr s vnitřním přetlakem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50016:1977 a její změnu 1:1979. Obsahuje specifické požadavky na konstrukci a zkoušení závěru s vnitřním přetlakem (typ ochrany elektrických zařízení proti výbuchu "p"), které jsou určeny pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato evropská norma obsahuje požadavky na konstrukci závěru a jeho příslušenství, včetně přívodního a odvodního potrubí pro ochranný plyn, a pro pomocná kontrolní zařízení zajišťující bezpečné vytvoření a udržování přetlaku. V této (všeobecné) části dále definuje některá hesla, z nichž vyjímáme čl.2.1: Závěr s vnitřním přetlakem "p": je typ ochrany proti výbuchu, při kterém je zabráněno vnikání okolní atmosféry do závěru elektrického zařízení pomocí udržování ochranného plynu uvnitř závěru na tlaku vyšším, než je v okolní atmosféře. Přetlak je udržován buď trvalým průtokem ochranného plynu, nebo bez trvalého průtoku ochranného plynu. Dále tato norma, která doplňuje normu kmenovou ČSN EN 50014, normalizuje - vedle všeobecných - i specifické konstrukční požadavky, požadavky na zkoušení a označování. ČSN EN 50016 (33 0373) byla vydána v květnu 1993. Nahradila ČSN 33 0373 z 13.1.1983.

Označení ČSN EN 50016 (330373)
Katalogové číslo 28700
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1993
Datum účinnosti 1. 6. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963287003
Norma byla zrušena k 1. 1. 1998
a nahrazena ČSN EN 50016 (330373)