ČSN IEC 1318 (359721) Zrušená norma

Práce pod napětím - Směrnice pro plány zabezpečování jakosti

ČSN IEC 1318 Práce pod napětím - Směrnice pro plány zabezpečování jakosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 1318:1994. Tato norma stanoví směrnice pro plány a postupy vypracované TC 78 pro zabezpečení jakosti nářadí a zařízení používaných pro práce pod napětím v elektrických stanicích. Norma dále zavádí pojem zabezpečování jakosti na základě norem řady ISO 9000 a také zahrnuje samostatný přejímací plán a postup s využitím normálních a speciálních úrovní kontroly, uvedených v IEC 410 (do začátku července 1998. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Termíny a definice, kapitolu 3 - Zásady, kapitolu 4 - Kategorie zkoušek, kapitolu 5 - Plán zabezpečení jakosti, kapitolu 6 - Výběrový postup pro zabezpečování jakosti, kapitolu 7 - Postup pro volbu zkoušky a přejímacího plánu a kapitolu 8 - Další požadavky. Kromě toho obsahuje informativní přílohy A a B. ČSN IEC 1318 (35 9721) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN IEC 1318 (359721)
Katalogové číslo 50356
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963503561
Změny a opravy Oprava 1 9.07t, Z1 2.09t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2013
a nahrazena ČSN EN 61318 (359721)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)