ČSN IEC 692 (356628) Zrušená norma

Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s mezinárodní normou IEC 692:1980 a obsahuje harmonizační dokument HD 435 S1:1983, který je úplným a nezměněným převzetím uvedené mezinárodní normy. Norma platí pro hustoměry, využívající ionizující záření, které jsou určeny pro měření hustoty kapalin, suspenze nebo fluidizované pevné látky. (Pojem "hustota" v této normě znamená hustotu ozařovaného měřeného materiálu.) Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Zkušební postupy a konečně Přílohu A, která obsahuje výňatky z (ČSN) IEC 359. ČSN IEC 692 (35 6628) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN IEC 692 (356628)
Katalogové číslo 50924
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963509242
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN IEC 60692 (356628)