ČSN EN 1417 (691288) Zrušená norma

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1417:1996. Evropská norma EN 1417:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma obsahuje základní zdravotní a bezpečnostní požadavky pro veškeré míchací dvouválce na zpracování pryže a plastů. Důležitá rizika jsou uvedena v kapitole 4 a jsou pokryta touto normou. Tato norma neobsahuje požadavky na konstrukci odsávacího zařízení. Tato norma platí pro míchací dvouválce vyrobené po jejím vydání. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostní požadavků a/nebo opatření, kapitolu 7 - Bezpečnostní informace a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla připravena pod mandátem, který CEN udělila komise Evropského společenství a Evropské sdružením volného obchodu (EFTA), a podporuje základní požadavky těchto směrnic EU: Strojírenské směrnice 89/392/EHS, její dodatky 91/368/EHS, 93/44/EHS a 93/68/EHS. Směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS. Dodržení této normy je jednou z možností, jak splnit specifikované podstatné požadavky uvedených směrnic. Upozornění: Pro výrobky podléhající této normě mohou být uplatněny další požadavky a směrnice EU. Jde tedy o harmonizovanou normu. ČSN EN 1417 (69 1288) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 69 1309 ze 14.5.1990 v plném rozsahu.

Označení ČSN EN 1417 (691288)
Katalogové číslo 50718
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963507187
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN 1417 +A1 (691288)
Tato norma nahradila ČSN 69 1309 (691309) z prosince 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)