ČSN 69 1309 (691309) Zrušená norma

Válcovací stroje. Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro nově vyráběné válcovací stroje (kalandry) na zpracování kaučukových směsí a plastů. Neplatí pro válcovací stroje na tření barev, past apod. a válcovací stroje, s nimiž obsluhující nepřijdou do přímého styku. V technických požadavcích jsou stanoveny zvláštní podmínky pro různé druhy těchto strojů. Je např. stanoveno, že brzdná dráha válce smí být nejvýše 1/6 otáčky při obvodové rychlosti 25 m.min-1 při chodu naprázdno. Dále je stanoveno, že vypínací síla ručně ovládaných ovládačů bezpečnostního vypínacího zařízení nesmí překročit 5O N (v ostatních případech 100 N). Za pozornost stojí dvě přílohy s požadavky na provoz, obsluhu a zkoušení. ČSN 69 1309 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 69 1309 z 11.12.1970.

Označení ČSN 69 1309 (691309)
Katalogové číslo 30584
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963305844
Norma byla zrušena k 1. 1. 1998
a nahrazena ČSN EN 1417 (691288)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 69 13 09
  • ČSN 691309
  • ČSN 69 13 09 : 1991
  • ČSN 691309:1991
  • ČSN 69 1309:1991