1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 50144-2-11 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro šavlové pily a přímočaré pily s dvěma protiběžnými pilovými listy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 59144-2-11:1996. Tato norma je rozdělena do dvou částí: Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru. Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo upravují odpovídající kapitoly Části 1. Tam, kde je v textu části 2 uvedeno "doplněk" nebo "náhrada", příslušný text Části 1 musí být odpovídajícím způsobem přizpůsoben. Není-li žádná změna nutná, jsou použita slova "Tato kapitola z Části 1 platí". Norma platí pro šavlové pily a pro pily s dvěma protiběžnými pilovými listy vykonávajícími přímočarý vratný pohyb, určené k řezání dřeva a podobných materiálů. Jak je to u jednotlivých dílů této druhé části normy obvyklé, jsou uvedeny stejné kapitoly jako v části 1, ovšem s tím, že jsou zmíněny pouze odchylky. V tomto případě jsou prakticky jen v kapitole 13 - Požadavky pracovního prostředí. Nejde ovšem o pracovní prostředí v hygienickém slova smyslu, protože se předepisují pouze zvláštní zkoušky pro pily vybavené zařízením pro odsávání a sběr prachu anebo prostředky, které umožňují připojit vnější zařízení pro odsávání a sběr prachu, zkoušky musí probíhat za následujících (v normě blíže specifikovaných) podmínek práce, orientace v kabině a při použití přesně specifikovaného (v normě dále uvedeného) materiálu. Všechny ostatní kapitoly jsou prakticky bez odchylek, to znamená obsahují větu:. "Tato kapitola z Části 1 platí". ČSN EN 50144-2-11 (36 1570) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila společně s ČSN EN 50144-2-10 ČSN 36 1550-2-11 z 16.3.1990.

Označení ČSN EN 50144-2-11 (361570)
Katalogové číslo 50369
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963503691
Změny a opravy UR 4.98, Z1 3.04t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN EN 60745-2-11 (361575)
Tato norma nahradila ČSN 36 1550-2-11 (361550) z prosince 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)