ČSN ISO/IEC 8613-2 (369642)

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury dokumentů

ČSN ISO/IEC 8613-2 Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury dokumentů
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 2 030 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-2:1995. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-2:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8613 se skládá z následujících částí: Část 1 - Úvod a obecné principy, Část 2 - Struktury dokumentů, Část 3 - Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA, Část 4 - Profil dokumentu, Část 5 - Formát výměny otevřených dokumentů, Část 6 - Architektury obsahu tvořeného znaky, Část 7 - Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou, Část 8 - Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou, Část 9 - Architektury zvukového obsahu, Část 10 - Formální specifikace, Část 11 - Struktury tabulek a uspořádání tabulek, Část 12 - Identifikace fragmentů dokumentu, Část 13 - Tabulky, Část 14 - Dočasné vztahy a nelineární struktury. Účelem řady doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613 je usnadnit výměnu dokumentů. V kontextu těchto doporučení¦mezinárodních norem se za dokumenty považují písemnosti jako jsou zápisy, dopisy, faktury, formuláře a zprávy, které mohou obsahovat obrázky a tabulky. Prvky obsahu použité v dokumentech mohou obsahovat grafické znaky, prvky rastrové grafiky a prvky vektorové grafiky, které je možné potencionálně všechny zahrnout do jednoho dokumentu. ODA také zajišťuje, aby se do dokumentů kromě typů obsahu definovaných v těchto doporučeních¦mezinárodních normách mohly začlenit libovolné jiné typy obsahu. Tato doporučení¦mezinárodní normy se uplatňují při výměně dokumentů pomocí prostředků datové komunikace nebo výměnou paměťových médií. Při výměně dokumentů plní tato doporučení¦mezinárodní normy buď jeden nebo oba následující účely: - umožnit prezentaci podle úmyslu původce; - umožnit zpracování, jako je editování a přeformátování. Složení dokumentu může mít při výměně několik tvarů: - Formátovaný tvar umožňující prezentaci dokumentu; - zpracovatelný tvar umožňující zpracování dokumentu; formátovaný zpracovatelný tvar umožňující jak prezentaci tak i zpracování dokumentu. Tato doporučení¦mezinárodní normy také zajišťují výměnu informačních struktur ODA používaných pro zpracování vyměňovaných dokumentů. V tomto doporučení ITU-T¦mezinárodní normě se definuje: architektura dokumentu určená pro reprezentaci dokumentu; model zpracování dokumentu; struktury dokumentů, základní konstituenty architektury a jejich popisná reprezentace v podobě atributů; rozhraní, které umožňuje použití různých architektur obsahu s danou architekturou dokumentu; referenční model procesu uspořádání dokumentu; referenční model procesu zobrazování dokumentu; referenční model procesu pro chráněné části dokumentu; tři třídy architektur dokumentů; notace používaná pro znázornění a popis struktur dokumentu. Dále se poskytují příklady struktur dokumentů a příklady určitých atributů dokumentů. Tato část normy ISO/IEC 8613 se skládá z následujících kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Zkratky, kapitola 5 - Konvence, kapitola 6 - Principy architektury, kapitola 7 - Struktury dokumentů a barva, kapitola 8 - Rozhraní mezi architekturou dokumentu a architekturami obsahu, kapitola 9 - Definice atributů, kapitola 10 - Referenční model procesu uspořádání dokumentu, kapitola 11 - Referenční model procesu zobrazování dokumentu, kapitola 12 - Referenční model procesu pro chráněné části dokumentu, kapitola 13 - Třídy architektur dokumentu. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní), Přílohy B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (informativní) a Rejstřík. ČSN ISO/IEC 8613-2 (36 9642 ) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN ISO 8613-2 z června 1994.

Označení ČSN ISO/IEC 8613-2 (369642)
Katalogové číslo 50994
Cena 1 990 Kč1990
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 292 stran formátu A4
EAN kód 8590963509945
Změny a opravy Oprava 1 12.99t, Oprava 2 12.99t
Tato norma nahradila ČSN ISO 8613-2 (369642) z června 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

ČSN ISO/IEC 8613-10 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny - Část 10: Formální specifikace

ČSN ISO/IEC 8613-11 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury tabulek a uspořádání tabulek

ČSN ISO/IEC 8613-12 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Identifikace fragmentů dokumentu

ČSN ISO/IEC 8613-14 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Časové návaznosti a nelineární struktury

ČSN ISO/IEC 8613-3 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

ČSN ISO/IEC 8613-9 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury zvukového obsahu