ČSN EN 1731 (832425) Zrušená norma

Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím a/nebo sálavému teplu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1731:1997. Evropská norma EN 1731:1997 má status české technické normy. Tato Evropská norma specifikuje materiály, konstrukci a provedení, vlastnosti, zkoušení metody a značení osobních prostředků na ochranu očí z pletiva proti mechanickým a/nebo tepelným nebezpečím pro průmyslové a jiné použití. Taková zařízení zahrnují: a) brýle uzavřené a brýle (se stranicemi) z pletiva; b) štíty s hledím z pletiva pro práci v lese a/nebo prořezávání stromů, stříhání trávníku, práce na zahradě nebo v parku v kombinaci s ochrannou přilbou nebo bez ochranné přilby; c) štíty s hledím z pletiva v kombinaci s ochrannou přilbou nebo jiným nosičem jaké se používají např. v ocelárenství a slévárenství. Tato norma se netýká ochranných prostředků z pletiva určených na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem, horkými pevnými částicemi nebo elektrickým nebezpečím. Tato norma se netýká ani ochranných prostředků z pletiva, které se používaní ve sportu např. v hokeji nebo při šermu. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice. kapitolu 4 - Základní požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na prostředek na ochranu očí se zvláštními vlastnostmi, kapitolu 6 - Zkušební metody, kapitolu 7 - Rozsah a popis zkoušek prostředků na ochranu očí z pletiva, kapitolu 8 - Označení oblasti použití prostředků na ochranu očí z pletiva, kapitolu 9 - Značení a kapitolu 10 - Návod k použití. V informativní příloze A jsou typické příklady normalizovaných prostředků a v informativní příloze B literatura. Konečně v informativní příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Jde tedy o harmonizovanou evropskou normu. ČSN EN 1731 (83 2425) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 1731 (832425)
Katalogové číslo 26643
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963266435
Změny a opravy A1 11.98t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 1731 (832425)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)