ČSN EN 933-3 (721172) Zrušená norma

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

ČSN EN 933-3 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 933-3:1997. Evropská norma EN 933-3:1997 má status české technické normy. Tato část evropské normy uvádí postup pro stanovení indexu plochosti kameniva a používá se u kameniva jak přírodního, tak i umělého včetně pórovitého. Zkušební postup uvedený v této části evropské normy není vhodný pro zrna menší než 4 mm nebo větší než 80 mm. ČSN EN 933-3 (72 1172) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 933-3 (721172)
Katalogové číslo 50770
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963507705
Změny a opravy Z1 11.01t, A1 10.04t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2012
a nahrazena ČSN EN 933-3 (721193)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 933-2 (721184)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

ČSN EN 933-1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

ČSN EN 933-10 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

ČSN EN 933-11 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

ČSN EN 933-3 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

ČSN EN 933-4 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

ČSN EN 933-5 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-6 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

ČSN EN 933-7 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-8 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

ČSN EN 933-9 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří