ČSN EN 60534-8-3 (134583) Zrušená norma

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8: Hluk - obecné podmínky - Oddíl třetí: Výpočtové postupy předpovědi hlučnosti regulačních armatur

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část mezinárodní normy IEC 534-8 stanoví teoretickou metodu pro předpověď vnější hladiny hluku vyvolaného v regulačním ventilu průtokem stlačitelné látky. Tato metoda uvažuje pouze jednofázové suché plyny a páry a je založena na zákonech ideálních plynů. Tato část se věnuje pouze hluku vyvolanému aerodynamickými procesy v armaturách a připojeném potrubí. Netýká se žádného hluku vyvolaného hydraulickým rázem, mechanickými vibracemi, nestabilním proudovým polem a jiným nepředpokládaným chováním. V současné době jsou předpovědi limitovány pro maximální výtokovou rychlost ve výstupním otvoru ventilu 0,3 Machova čísla. Na výstupu se předpokládá ideálně rovné potrubí. Tato metoda je použitelná pro následující jednostupňové armatury: přímý ventil (s jednoduchým nebo dvojitým sedlem), klapka, nárožní armatura, otočný kuželový kohout (excentrický, kulový), kulový kohout a ventily s klecovým uzávěrem. Vyloučeny jsou kulové kohouty s plným vývrtem, u kterých součin Fp.C přesahuje 50 % jmenovitého průtokového součinitele.
Omezení speciálních uzávěrů s nízkou hlučností neuvedených v této části viz 6.5.

Označení ČSN EN 60534-8-3 (134583)
Katalogové číslo 26540
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963265407
Norma byla zrušena k 1. 11. 2001
a nahrazena ČSN EN 60534-8-3 (134583)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60534-8-1 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur

ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou

ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily