ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582) Aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem obsahuje metodu pro měření hladiny akustického tlaku vznikajícího při průchodu regulačními ventily a metodu pro určení vlastností zvyšujících hluk vlivem náběhu kavitace. Definuje také zařízení, metody a postupy pro laboratorní měření zvuku šířeného vzduchem potřebné pro určení těchto vlastností. Pro zkoušení vlastností generujících hluk řídicích ventilů jsou uvedeny dvě metody. První je jednotná metoda měření hluku vyzařovaného ventilem a přidružená metoda zkoušky potrubí včetně pevného omezení průtoku potrubím. Hlukové kritérium je vyjádřeno určením hladiny akustického tlaku generovaného měřeným ventilem. Druhá je postup pro měření hladin akustického tlaku v systémech potrubí, vzestupného a sestupného za stálých provozních podmínek. Při hodnocení akustických vlastností ventilů by se těmto metodám měla dát přednost, protože jsou eliminovány nepřesnosti způsobené přenosem potrubím. Předmětem této normy nejsou zkušební kapaliny jiné než voda a norma se nezabývá ani ventily bez zpětného potrubí.

Označení ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582)
Katalogové číslo 90714
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2012
Datum účinnosti 1. 8. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963907147
Tato norma nahradila ČSN EN 60534-8-2 (134582) z července 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60534-8-1 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur

ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou