ČSN EN 60534-8-2 (134582) Zrušená norma

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8: Hluk - Obecné podmínky - Oddíl druhý: Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin regulační armaturou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 534-8 obsahuje metody měření hladiny akustického tlaku vyvolaného prouděním tekutiny regulační armaturou a metody pro určení charakteristického zvyšování hluku při začátku kavitace. Definuje také zařízení, metody a postupy při laboratorním měření zvuku šířeného vzduchem, které jsou potřebné pro určení těchto charakteristik. Hluk šířený vzduchem zahrnuje hluk, vyzařovaný regulační armaturou a sdruženým potrubím včetně pevných překážek v průtoku, kterými protéká zkušební kapalina (voda) (viz poznámka 1).
Prvotní cíl této části IEC 534-8 je stanovit metody pro určení charakteristického zvýšení hluku v závislosti na kavitaci, včetně metod pro měření hluku vyzařovaného regulačními armaturami při průtoku kapalin. Metody měření hluku vyzařovaného regulační armaturou a připojeným potrubím dovolují srovnání různých naměřených dat, což je užitečné pro uživatele i pro výrobce. Hluk, který se měří, sestává z hluku, vyzařovaného přímo regulační armaturou a z hluku, vznikajícího v armatuře ale vyzařovaného z připojeného potrubí. Zkušební výsledky jsou vyjádřeny jako hladina akustického tlaku armatury při použití vody jako zkušební látky. Určení hladiny akustického výkonu není cílem této části IEC 534-8. Hlukové charakteristiky jsou užitečné pro následující účely:
a) určení charakteristiky mezního poměrného tlakového spádu xFz regulačního ventilu;
b) předpovídání hluku ventilu pro dané podmínky provozu;
c) porovnávání provozu různých armatur;
d) návrh opatření pro zvýšení životnosti a odstranění hluku.
POZNÁMKY
1 - Jiné zkušební látky, než vodu nebo ventily s výtokem do volna, tato část IEC 534-8 nezahrnuje.
2 - Součinitel xFz je použit v metodě předběžného výpočtu hluku, která je zahrnuta v IEC 534-8-4 (připravuje se).

Označení ČSN EN 60534-8-2 (134582)
Katalogové číslo 21758
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963217581
Změny a opravy Oprava 1 6.99t, Z1 7.12t
Norma byla zrušena k 16. 11. 2014
a nahrazena ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60534-8-1 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur

ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou

ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily