Třída 1345 - Ventily regulační

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN 13 4501-2 (134501) - květen 1990

Průmyslové armatury. Regulační ventily. Technické předpisy. Prověřování

190 Kč

ČSN 13 4509-2 (134509) - červenec 1985

Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin

230 Kč

ČSN EN 60534-1 (134510) - leden 2006

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

Norma bude zrušena k 27. červnu 2026 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (134510) - prosinec 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 (134510) - září 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60534-2-4 (134510) - březen 2010

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60534-3-2 (134510) - únor 2002

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-2: Rozměry - Stavební délky FTF pro regulační armatury s rotačním pohybem uzávěru s výjimkou motýlových klapek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-3-3 (134510) - prosinec 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-3: Rozměry - Stavební délky dvojcestných regulačních kulových ventilů přímých s konci pro přivaření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60534-4 (134510) - březen 2007

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 20. lednu 2025 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 60534-5 (134510) - srpen 2004

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60534-6-1 (134510) - červen 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k armaturám - Oddíl 1: Montáž polohovacích regulátorů na pohony zdvihu

230 Kč

ČSN EN 60534-6-2 (134510) - říjen 2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6-2: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k regulačním armaturám - Polohovací regulátory připojované k otočným pohonům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-7 (134510) - září 2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 7: Údajový list řídicích ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-8-1 (134510) - květen 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (134510) - říjen 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510) - červen 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60534-9 (134510) - duben 2008

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 9: Zkušební metoda na odezvu měřicího systému z úrovně vstupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60534-1 ed. 2 (134510) - prosinec 2023

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 (134510) - listopad 2019

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60534-4 ed. 2 (134510) - srpen 2022

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1349 (134511) - červenec 2010 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy

230 Kč

ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582) - červenec 2012 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61514 (134590) - listopad 2002

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Metody hodnocení výkonu polohovacích regulátorů armatury s pneumatickými výstupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61514-2 ed. 2 (134590) - duben 2014

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo