ČSN EN 88 +A1 (061801) Zrušená norma

Regulátory tlaku pro spotřebiče plynných paliv se vstupním přetlakem do 200 mbar

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 88:1991 včetně její změny A1:1996 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti regulátorů tlaku plynného paliva se vstupním přetlakem nejvýše 200 mbar určených pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv. Stanoví také zkušební metody k ověřování a vyhodnocování těchto požadavků a uvádí potřebné informace pro odběratele a uživatele. Norma platí pro regulátory s připojovacími rozměry odpovídajícími jmenovité světlosti nejvýše DN 50, které mohou být zkoušeny nezávisle na spotřebiči. Tyto regulátory jsou použitelné buď pro jednu skupinu plynného paliva, nebo pro více skupin plynných paliv první, druhé nebo třetí třídy a pro vstupní přetlaky nejvýše 200 mbar. Tato norma neplatí pro a) regulátory, které jsou určeny k vestavění do veřejného rozvodu plynného paliva a na tlakové nádoby s předepsaným přetlakem paliva, b) regulátory pro spotřebiče, které jsou při provozu umístěny na volném prostranství a jsou vystavěny vlivu vnějšího ovzduší, c) regulátory, které využívají pomocnou elektrickou energii. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Požadavky na konstrukci, kapitolu 3 - Požadavky na provozní metody, kapitolu 4 - Zkušební metody, kapitolu 5 - Označování, návod k montáži, obsluze a údržbě. Za pozornost stojí poslední článek (5.3) kapitoly 5, protože požaduje, aby na každé dodávce regulátorů bylo připojeno toto upozornění: "Před používáním regulátoru důkladně prostudovat návod. Regulátor musí být instalován podle platných předpisů." Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, která porovnává shodu EN 88 s Direktivou 90/396/EHS, týkající se spotřebičů plynných paliv. Dále norma obsahuje informativní Přílohu B, informativní Přílohu C, normativní Přílohu D a normativní Přílohu E, mormativní přílohu F a informativní přílohu G. ČSN EN 88+A1 (06 1801) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 88 +A1 (061801)
Katalogové číslo 26543
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963265438
Norma byla zrušena k 1. 7. 2008
a nahrazena ČSN EN 88-1 (061801)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)