Třída 0618 - Spotřebiče na plynná paliva, bezpečnostní a regulační prvky

Zobrazit obsah třídy 6 - Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 88-1 +A1 (061801) - srpen 2016

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 88-2 (061801) - červen 2008

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 125 +A1 (061802) - květen 2016 aktuální vydání

Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 161 +A3 (061803) - červenec 2013

Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

550 Kč

ČSN EN 257 (061804) - leden 2011 aktuální vydání

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

350 Kč

ČSN EN 298 ed. 2 (061805) - prosinec 2012 aktuální vydání

Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv

550 Kč

ČSN EN 126 (061806) - září 2012 aktuální vydání

Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv

340 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - květen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1854 ed. 2 (061808) - prosinec 2010 aktuální vydání

Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

440 Kč

ČSN EN 12067-2 (061809) - prosinec 2004

Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení

340 Kč

ČSN EN 1106 (061811) - listopad 2010 aktuální vydání

Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv

350 Kč

ČSN EN 16304 (061812) - říjen 2013

Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

340 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - březen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

945 Kč

ČSN EN 16129 (061821) - červen 2016 aktuální vydání

Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry

945 Kč

ČSN EN 16340 (061824) - únor 2015

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin

440 Kč

ČSN EN 16678 (061825) - květen 2016

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16830 (061826) - srpen 2017

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty

350 Kč

ČSN EN 1643 ed. 2 (061830) - září 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

440 Kč

ČSN EN 16436-1 +A2 (061840) - březen 2019

Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN 16436-1 +A3 (061840) - listopad 2020

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16436-2 (061840) - září 2019

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč