ČSN EN 161 +A3 (061803)

Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

ČSN EN 161 +A3 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a na provozní vlastnosti samočinných uzavíracích ventilů pro použití s hořáky na plynná paliva, se spotřebiči plynných paliv a pro podobné použití. Norma platí pro ventily o jmenovité světlosti nejvýše DN 250 se stanoveným maximálním vstupním tlakem 500 kPa (5 bar) pro použití s jedním nebo více druhy plynných paliv podle EN 437. Tato evropská norma platí pro elektricky ovládané ventily a pro hydraulicky ovládané ventily, přičemž řídicí ventily této hydrauliky jsou ovládány elektricky; neplatí však pro vnější elektrická zařízení pro spínání řídicího signálu nebo ovládací energie. V této evropské normě je uvedena metoda pro hodnocení konstrukčních návrhů ventilů. Norma platí rovněž pro ventily, u nichž je průtok řízen vnějšími elektrickými signály buď v nespojitých krocích, nebo proporcionálně k použitému signálu, jakož i pro ventily vybavené spínači s ukazatelem uzavřené polohy. Norma dále stanovuje metodiky pro určování úrovně vlastností (PL) v souladu s EN 13611:2007+A2:2011, přílohy K a L.

Označení ČSN EN 161 +A3 (061803)
Katalogové číslo 93347
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963933474
Tato norma nahradila ČSN EN 161 +A2 (061803) z března 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)