ČSN EN 13611 (061820) Aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

ČSN EN 13611 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
14 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, návrh, konstrukci, provedení a zkoušení bezpečnostních, řídicích nebo nastavovacích přístrojů (dále jen řídicích přístrojů) pro hořáky a spotřebiče spalujících jeden nebo více druhů plynných nebo kapalných paliv. Tato evropská norma platí pro řídicí přístroje s deklarovaným nejvyšším vstupním tlakem do a včetně 500 kPa a se jmenovitou velikostí připojení do a včetně DN 250.
Tato evropská norma specifikuje obecné požadavky na výrobky pro následující řídicí prvky:
- samočinné uzavírací ventily;
- automatiky hořáků;
- pojistky plamene;
- poměrové regulátory palivo/vzduch;
- regulátory tlaku;
- ruční nastavovací členy;
- mechanické regulátory teploty;
- vícefunkční řídicí přístroje;
- hlídače tlaku;
- hlídače těsnosti ventilu;
- samočinné odvzdušňovací ventily.
Tato evropská norma platí pro řídicí funkce, které nejsou pokryty stanovenou normou pro specifický řídicí přístroj pro hořáky a spotřebiče spalující jeden nebo více druhů plynných nebo kapalných paliv.
Tato evropská norma platí také pro bezpečnostní a tlakovou výstroj se součinem nejvyššího dovoleného tlaku PS a objemu V menším než 600 000 kPa dm3 (6 000 bar l) nebo součinem PS a DN menším než 300 000 kPa (3 000 bar).
Tato evropská norma platí pro řídicí přístroje napájené střídavým a stejnosměrným proudem (pro řídicí přístroje napájené samostatným bateriovým systémem, bateriovými systémy pro mobilní aplikace nebo systémy, které jsou určeny k připojení ke stejnosměrné napájecí síti řídicích přístrojů, viz příloha I).
Tato evropská norma platí pro funkce znovunastavování používané k znovunastavení ze stavu blokování, např. v důsledku poruchy zapalovacího zařízení nebo pojistky plamene hořáků a spotřebičů (viz příloha M).
Tato evropská norma stanovuje metody pro stanovení úrovně integrity bezpečnosti (SIL) a úrovně vlastností (PL) (viz příloha J, příloha K a příloha L).
Tato evropská norma uvádí pokyny pro environmentální aspekty (viz příloha N).
Tato evropská norma neplatí pro mechanické řídicí přístroje používané s kapalnými palivy.
Ochrana proti vlivu na životní prostředí ve volném prostoru (odolnost proti UV záření, větru, dešti, sněhu, nečistotám, kondenzaci, ledu a námrazy (viz IEV 441-11-05:2005), zemětřesení a vnějšímu požáru) není v této evropské normě zahrnuta.
Tato evropská norma se má používat spolu se stanovenou normou pro specifický řídicí přístroj (viz bibliografie).

Označení ČSN EN 13611 (061820)
Katalogové číslo 509829
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 136 stran formátu A4
EAN kód 8596135098293
Tato norma nahradila ČSN EN 13611 (061820) z října 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)