ČSN EN 16129 (061821) Aktuální vydání

Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry

ČSN EN 16129 Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje konstrukční a provozní vlastnosti, bezpečnostní požadavky, zkušební metody a značení regulátorů a samočinných přepínacích zařízení s nejvyšším výstupním tlakem 4 bar a maximálním průtokem 150 kg/h, určených pro butan, propan a jejich směsi v plynné fázi.
Tato evropská norma platí rovněž pro bezpečnostní zařízení, která jsou zabudována do regulačních zařízení podle této normy. Vlastnosti těchto bezpečnostních zařízení jsou uvedeny v přílohách A a B.
Tato evropská norma stanoví také požadavky na:
- adaptéry pro připojení samouzavíracích ventilů;
- přídavná bezpečnostní zařízení.
Pro účely této evropské normy:
- regulátory a samočinná přepínací zařízení jsou označovány jako "regulační zařízení";
- regulátory, samočinná přepínací zařízení a adaptéry jsou označovány jako "zařízení".
Požadavky platí na zařízení používaná v oblastech, kde teplota, která bude v průběhu používání pravděpodobně dosažena, je od -20 °C do +50 °C. Doplňující požadavky na zařízení používaná při teplotách pod -20 °C jsou uvedeny v příloze C.
Doplňující požadavky na regulační zařízení určená pro použití v karavanech, motorových karavanech a vnitrozemských plavidlech jsou uvedeny v příloze D.
Doplňující požadavky na regulační zařízení určená pro použití v námořních plavidlech jsou uvedeny v příloze M.
Pro zvláštní použití v karavanech, motorových karavanech a plavidlech (vnitrozemských a námořních) může být funkce samočinného přepínacího zařízení zajištěna sestavou regulátorů, tvořících "sestavu samočinných přepínacích zařízení" tak, jak je definována v 3.1.9.
V pravidlech pro instalaci zařízení a jejich případných příslušných bezpečnostních zařízení má být odkaz na vnitrostátní předpisy platné v členských zemích.
Všechny přípojky a země, ve kterých jsou používány, jsou uvedeny v přílohách G a H.
Tato evropská norma definuje pouze zvláštní přípojky, které nejsou definovány v jiných normách (např. EN 15202 pro přípojky ventilu lahve).

Označení ČSN EN 16129 (061821)
Katalogové číslo 500075
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8596135000753
Tato norma nahradila ČSN EN 16129 (061821) z prosince 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)