ČSN EN 1097-1 (721175) Zrušená norma

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

ČSN EN 1097-1 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1097-1:1996. Evropská norma EN 1097-1:1996 má status české technické normy. Tato norma stanovuje postup pro zjištění odolnosti vzorku kameniva proti otěru. Vzorek se běžně zkouší nevysušen, ale zkouška může být provedena také na vysušeném vzorku. Tato evropská norma se používá pro kamenivo přírodní nebo umělé používané pro pozemní nebo inženýrské stavby. ČSN EN 1097-1 (72 1175) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 1097-1 (721175)
Katalogové číslo 26530
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963265308
Změny a opravy A1 10.04t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN EN 1097-1 (721194)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1097-1 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

ČSN EN 1097-10 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody

ČSN EN 1097-11 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva

ČSN EN 1097-2 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

ČSN EN 1097-3 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

ČSN EN 1097-4 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru

ČSN EN 1097-5 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

ČSN EN 1097-6 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

ČSN EN 1097-7 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

ČSN EN 1097-8 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

ČSN EN 1097-9 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška