ČSN IEC 749 (358799) Zrušená norma

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma uvádí přehled zkušebních metod vhodných pro polovodičové součástky (diskrétní součástky a integrované obvody), z nichž je možno udělat výběr. Pro součástky bez vnitřní dutiny je možno požadovat další zkušební metody.
POZNÁMKA - Součástka bez dutiny je součástka, u které je obklopující nebo zapouzdřující materiál v přímém kontaktu se všemi obnaženými plochami aktivního prvku a jejíž konstrukce neobsahuje prázdný prostor. Tato norma bere, kde to je možné, v úvahu IEC 68. Účelem této normy je stanovit jednotně přednostní zkušební metody s přednostními hodnotami pro úrovně namáhání, aby bylo možno stanovit mechanické a klimatické vlastnosti polovodičových součástek. V případě rozporu mezi touto normou a příslušnou specifikací platí příslušná specifikace.

Označení ČSN IEC 749 (358799)
Katalogové číslo 22557
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963225579
Změny a opravy Z1 5.99t, Z2 9.01t, Z3 10.02t, Z4 4.03t, Z5 11.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 60749-1 (358799)
Tato norma nahradila ČSN IEC 749 (358799) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)