ČSN EN ISO 11442-1 (013196) Zrušená norma

Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11442-1:1996. Evropská norma EN ISO 11442-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11442-1:1993 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato první část (ČSN EN) ISO 11442 obsahuje bezpečnostní požadavky pro počítačovou podporu manipulace s údaji (CAD). Bezpečnostní požadavky jsou rozděleny do čtyř skupin: a) bezpečnost instalace a funkce, b) bezpečnost systému, c) bezpečnost obsahu dokumentů, d) bezpečnost přenosu dat. Skupiny a) a b) se používají ve spojitosti se zaváděním počítačů v jakékoliv formě, bez ohledu na přístupovou oblast a nejsou proto v této části (ČSN EN) ISO 1142 podrobně uvedeny. Výjimkou je zhotovení bezpečnostních kopií, kterému je potřeba věnovat zvláštní pozornost při počítačové podpoře technického kreslení. Použití této normy usnadňuje: - výměnu dat se zajištěním bezpečnosti funkce uvnitř i vně firmy, - zřetel na odlišné bezpečnostní aspekty při projekci a konstrukci, - získávání a údržbu systémů. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny, kapitolu 4 - Struktura vzájemných vztahů počítačové bezpečnosti, kapitolu 5 - Bezpečnost instalace a činnosti, kapitolu 6 - Systém bezpečnosti, kapitolu 7 - Bezpečnost obsahu dokumentů a kapitolu 8 - Bezpečnost komunikace. ČSN EN ISO 11442-1 (01 3196) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN ISO 11442-1 (013196)
Katalogové číslo 50126
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963501260
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 11442 (013196)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11442 (013196)
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty