ČSN EN 60974-11 (052205) Zrušená norma

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60974-11:1995, která modifikuje IEC 974-11:1992. Tato 11 část (ČSN) EN 60974 platí pro držáky elektrod pro ruční obloukové svařování elektrodami do průměru 10 mm. Tato norma neplatí pro držáky elektrod pro svařování pod vodou. Norma dále obsahuje v oddílu prvním - Všeobecně - tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Požadavky na prostředí, kapitolu 4 - Definice. V oddílu druhém - Požadavky a zkoušky - norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 5 - Zkušební podmínky, kapitolu 6 - Označování, kapitolu 7 - Funkce, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, (nejrozsáhlejší kapitola normy), kapitolu 9 - Tepelná zatíženost, kapitolu 10 - Mechanické požadavky, kapitolu 11 - Označování, kapitolu 12 - Návod pro obsluhu a nakonec normativní Přílohu ZA. Ergonomickými otázkami se norma nezabývá. ČSN EN 60974-11 (05 2205) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 60974-11 (052205)
Katalogové číslo 26357
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963263571
Změny a opravy Z1 5.05t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
a nahrazena ČSN EN 60974-11 ed. 2 (052205)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 60974-11 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

ČSN EN 60974-12 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

ČSN EN 60974-13 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka

ČSN EN 60974-2 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

ČSN EN 60974-6 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

ČSN EN 60974-8 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

ČSN EN 60974-9 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

ČSN EN IEC 60974-14 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení

ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání